Biznes

czym jest popyt i podaz
Biznes

Czym jest popyt i podaż?

Podaż to ilość dobra lub usługi, którą producenci są skłonni zaoferować po danej cenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore