Czym jest popyt i podaż?

Picture of Kacper

Kacper

czym jest popyt i podaz
Czym jest popyt i podaż?

Podaż to ilość dobra lub usługi, którą producenci są skłonni zaoferować po danej cenie w danym okresie czasu. Innymi słowy, podaż to ilość produktu, którą producenci chcą i mogą udostępnić. Wielkość podaży zależy od ceny produktu i kosztów jego wytworzenia. Na przykład, jeśli cena kukurydzy wynosi 3 dolary za buszel, to rolnicy będą uprawiać kukurydzę, dopóki cena nie osiągnie 3 dolarów za buszel. Jeśli cena wyniesie 4 dolary za buszel, będzie się uprawiać więcej kukurydzy. Jeśli cena osiągnie 10 dolarów za buszel, rolnicy będą uprawiać mniej kukurydzy, ponieważ cena jest zbyt wysoka, aby mogli osiągnąć zysk. Innymi słowy, podaż jest określana przez cenę produktu i koszty jego wytworzenia.

Czym jest popyt?

Popyt to ilość dobra lub usługi, którą ludzie chcą i mogą kupić po danej cenie w danym okresie czasu. Innymi słowy, popyt to ilość produktu, którą ludzie chcą i są w stanie kupić. Wielkość popytu jest określana przez cenę produktu i dochody ludzi. Na przykład, jeśli cena jabłek wynosi 1$ za funt, to ludzie będą kupować jabłka dopóki cena nie osiągnie 1$ za funt. Jeśli cena wynosi 2$ za funt, to mniej jabłek będzie kupowanych, ponieważ są one zbyt drogie dla większości konsumentów. Jeśli cena osiągnie 1 dolara za funt, to ludzie będą kupować więcej jabłek, ponieważ są one teraz okazyjne. Innymi słowy, popyt jest określany przez cenę produktu i dochody ludzi.

Zależność między podażą a popytem

Podaż i popyt są ze sobą odwrotnie powiązane. Oznacza to, że gdy cena produktu wzrasta, wielkość podaży maleje, a wielkość popytu spada. Gdy cena produktu maleje, wielkość podaży rośnie, a wielkość popytu rośnie.

Na przykład, jeśli cena jabłek wynosi 1$ za funt, to ludzie będą je kupować dopóki cena nie osiągnie 1$ za funt. Jeśli cena wynosi 2$ za funt, to kupią mniej jabłek, bo są za drogie. Jeśli cena wynosi 1$ za funt, to kupią więcej jabłek, bo są teraz okazyjne.

Cena dóbr i usług

Dowiedzieliśmy się, że relacje między podażą a popytem określają cenę produktu. Ale co to jest cena produktu? W najbardziej podstawowym ujęciu cena produktu jest tym, na co dwie strony zgadzają się go wymienić. Jeśli jest tylko jeden sprzedawca danego produktu i wielu kupujących, sprzedawca może podać dowolną cenę. Jeśli jest tylko jeden kupujący i wielu sprzedających, kupujący może podać dowolną cenę. Jeśli jest dwóch lub więcej sprzedawców i dwóch lub więcej kupujących, wtedy do gry wchodzą podaż i popyt, a cena jest określana przez siły popytu i podaży.

Na przykład, jeśli sprzedawca chce 50 dolarów za przedmiot, a jest tylko jeden kupujący, który nie zapłaci za niego więcej niż 45 dolarów, to przedmiot nie sprzeda się, ponieważ cena jest zbyt wysoka. Jeśli sprzedawca chce 450 dolarów za przedmiot i jest wielu kupujących, którzy chcą zapłacić tę kwotę, to przedmiot zostanie sprzedany. Jeśli kupujący chce 450 dolarów za przedmiot i jest wielu sprzedających, którzy chcą za niego 450 dolarów, to przedmiot zostanie sprzedany.

W podsumowaniu

Relacje między podażą a popytem określają cenę produktu. Cena produktu jest tym, na co dwie strony zgadzają się go wymienić. Jeśli jest tylko jeden sprzedawca danego przedmiotu i wielu kupujących, sprzedawca może podać dowolną cenę. Jeśli jest tylko jeden kupujący i wielu sprzedających, kupujący może podać dowolną cenę. Jeśli jest dwóch lub więcej sprzedawców i dwóch lub więcej kupujących, wtedy do gry wchodzą podaż i popyt, a cena jest określana przez siły popytu i podaży.

Siły podaży i popytu działają wokół nas. Zrozumienie tej koncepcji pomoże nam uniknąć zdzierstwa i podjąć rozsądne decyzje finansowe.

Najnowsze

Pranie kanapy Warszawa

Cięcie laserem Warszawa

Pozycjonowanie stron Warszawa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore