Czym jest ekonomia i jakie są jej rodzaje?

Kacper

Kacper

czym jest ekonomia i jakie sa jej rodzaje
Czym jest ekonomia i jakie są jej rodzaje?

Po pierwsze, przejdźmy do tego, czym jest makroekonomia. Makroekonomia to badanie gospodarki jako całości, która obejmuje ludzi, branże i rządy. Obejmuje ona ilość towarów i usług, które są produkowane, dostępność zasobów oraz ilość pieniędzy w gospodarce. Większość ludzi postrzega makroekonomię jako gałąź mikroekonomii, ponieważ obie zajmują się tymi samymi tematami. Obydwie analizują podaż i popyt na dobra i usługi oraz to, jak stopa procentowa i stopa inflacji wpływają na gospodarkę w długim okresie. Różnica między tymi dwoma subdyscyplinami polega na skali analizy i pytaniach, na które starają się odpowiedzieć. Makroekonomia skupia się na tym, jak szersze czynniki ekonomiczne wpływają na całą gospodarkę, a nie tylko na analizie jednego sektora w danym czasie.

Makroekonomia

Po pierwsze, przejdźmy do tego, czym jest makroekonomia. Makroekonomia to badanie gospodarki jako całości, która obejmuje ludzi, branże i rządy. Obejmuje ona ilość towarów i usług, które są produkowane, dostępność zasobów oraz ilość pieniędzy w gospodarce. Większość ludzi postrzega makroekonomię jako gałąź mikroekonomii, ponieważ obie zajmują się tymi samymi tematami. Obydwie analizują podaż i popyt na dobra i usługi oraz to, jak stopa procentowa i stopa inflacji wpływają na gospodarkę w długim okresie. Różnica między tymi dwoma subdyscyplinami polega na skali analizy i pytaniach, na które starają się odpowiedzieć. Makroekonomia skupia się na tym, jak szersze czynniki ekonomiczne wpływają na całą gospodarkę, a nie tylko na analizie jednego sektora w danym czasie.

Ekonomia keynesowska

Następnie omówmy, czym jest ekonomia keynesowska. Ekonomia keynesowska to makroekonomiczne teorie o tym, jak recesje gospodarcze i bezrobocie mogą być zmniejszone poprzez rządową politykę monetarną i fiskalną. Jej nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa, który wywarł znaczący wpływ na świat ekonomii i teorii gospodarczej w latach 30. i 40. XX wieku. Główną ideą ekonomii keynesowskiej jest to, że rząd powinien interweniować w gospodarkę, gdy pojawia się recesja lub wysoki poziom bezrobocia. Rządy mogą to zrobić poprzez zwiększenie wydatków rządowych, co daje więcej gotówki w rękach ludzi, którzy następnie wyjdą i wydadzą ją, zwiększając ogólny popyt i dając więcej ludzi do pracy. Ekonomia keynesowska skupia się również na zwiększaniu stóp procentowych w celu zmniejszenia inflacji i stymulowania inwestycji. Ekonomiści keynesowscy wierzą, że w długim okresie gospodarka rynkowa sama powróci do pełnego zatrudnienia, ponieważ inwestycje są opłacalne, gdy stopy procentowe są wysokie.

Ekonomia neoklasyczna

Następnie omówmy, czym jest ekonomia neoklasyczna. Ekonomia neoklasyczna to filozofia, która skupia się na podejmowaniu decyzji przez konsumentów i rynkowej alokacji zasobów. Jest ona ogólnie związana z ideą, że wolne rynki mogą maksymalizować dobrobyt społeczny i że jednostki podejmują racjonalne decyzje ekonomiczne. Ekonomia neoklasyczna zakłada, że jednostki mają racjonalne i dobrze poinformowane preferencje, mają dostęp do wszystkich istotnych informacji i mają równe szanse uczestnictwa w rynku. Neoklasyczna teoria ekonomii jest najbardziej kojarzona z neoklasyczną szkołą myślenia. Szkoła ta ma różne gałęzie i różne założenia, ale wszystkie skupiają się na wyjaśnianiu działalności gospodarczej za pomocą neoklasycznej teorii mikroekonomicznej. Dwa przykłady wpływowych ekonomistów neoklasycznych to Carl Menger i William J. Baumol.

Ekonomia marksistowska

Następnie omówmy, czym jest ekonomia marksistowska. Ekonomia marksistowska to szkoła myślenia, która skupia się na roli wyzysku i walki klas w gospodarce. Ma ona wiele wspólnego z ekonomią neoklasyczną w swoim nacisku na rolę podaży i popytu. Główna różnica między ekonomią marksistowską a neoklasyczną polega na tym, że ekonomia marksistowska skupia się bardziej na ludziach, którzy produkują dobra i usługi, podczas gdy ekonomia neoklasyczna skupia się bardziej na konsumentach i tym, jak podejmują oni decyzje. Ekonomiści marksistowscy uważają, że pracownicy są wyzyskiwani przez ludzi, którzy są właścicielami firm, w których pracują, ponieważ właściciele otrzymują dużą część wartości, którą tworzą pracownicy. Właściciele zatrzymują dużą część wartości, którą tworzą pracownicy, a płacą im tylko niewielką kwotę. Marksistowscy ekonomiści uważają, że ten wyzysk jest główną przyczyną nierówności ekonomicznych.

Wnioski

To kończy naszą dyskusję na temat różnych rodzajów ekonomii. Mam nadzieję, że teraz masz lepsze zrozumienie tego, co każdy z tych terminów oznacza i możesz zobaczyć różnice między nimi. Jeśli jesteś zainteresowany realizacją stopnia ekonomii, będziesz chciał zdecydować, która subdyscyplina najlepiej pasuje do Twoich zainteresowań i mocnych stron. Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj ekonomii najlepiej pasuje do Ciebie, to jest to dobry pomysł, aby wziąć kilka klas w każdej subdyscyplinie. W ten sposób będziesz w stanie lepiej poczuć, który rodzaj ekonomii jest dla Ciebie najlepszy.

Najnowsze

Pranie kanapy Warszawa

Cięcie laserem Warszawa

Pozycjonowanie stron Warszawa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore