Komunikaty o błędach – jakie występują i co oznaczają?

Kacper

Kacper

komunikaty o bledach jakie wystepuja i co oznaczaja
Komunikaty o błędach – jakie występują i co oznaczają?

Najlepsze oprogramowanie jest jak dobrze naoliwiona maszyna. Kiedy pracujesz nad projektem, każdy element układanki musi pasować idealnie, bez żadnych błędów i usterek. Ostatnią rzeczą, której potrzebujesz, próbując wykonać pracę, jest komunikat o błędzie wyskakujący co kilka minut. To powiedziawszy, żaden program nie jest doskonały i nawet najbardziej wyrafinowany kod ma potencjał, aby rzucić niezrozumiałe komunikaty o błędach na swój sposób. Tym komunikatom o błędach prawie zawsze towarzyszą jakieś pomocne informacje, które wskażą ci właściwy kierunek podczas próby rozwiązania problemu. Jeśli jesteś nowy w kodowaniu, te komunikaty o błędach nie są znakiem, że coś poszło nie tak z twoim komputerem i nadszedł czas, aby spanikować. Te wiadomości są po prostu wskaźnikami ostrzegającymi koderów, że wystąpił problem z ich programem i muszą dokonać odpowiednich zmian. Poniżej znajduje się lista wspólnych komunikatów o błędach i ich znaczenie:

SyntaxError: Odkryty błąd składni

Błąd składni jest jednym z najczęstszych błędów w Pythonie. Występuje on, gdy interpreter znajdzie błąd w składni Twojego kodu i może być nieco trudny do naprawienia. Zazwyczaj można rozpoznać błąd składni, ponieważ interpreter wyświetli komunikat o błędzie, który wskazuje numer linii, w której wystąpił problem. Składnia Pythona jest dość prosta, ale jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby utrzymać błąd składni na dystans. Po pierwsze, upewnij się, że twoje wcięcie jest poprawne. Python używa wcięcia do określenia, które bloki kodu należą do siebie, a nieprawidłowe wcięcie może powodować wszelkiego rodzaju problemy. Możesz również użyć edytora online lub IDE, który posiada funkcje autouzupełniania, aby upewnić się, że Twój kod jest prawidłowo wcięty. Wreszcie, uważaj na nawiasy, średniki i klamry. W niektórych sytuacjach można je łatwo przeoczyć i mogą one powodować błędy w składni, jeśli nie są obecne.

CommandNotFound: Polecenie nie zostało znalezione

Błąd CommandNotFound jest dość rzadki i nie ma żadnej konkretnej przyczyny. Zazwyczaj wskazuje na problem z systemem operacyjnym, ale nie dostarcza żadnych informacji, które mogą pomóc w zawężeniu problemu. Niestety, będziesz musiał współpracować z administratorem systemu, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną błędu i go naprawić.

NameErrror: Name Error.

Błąd NameError wskazuje, że istnieje problem z nazwaniem jednej z twoich zmiennych lub funkcji. Może to być spowodowane błędem w pisowni nazwy zmiennej lub funkcji, lub może być wynikiem próby użycia zmiennej lub funkcji, która nie istnieje (powinieneś otrzymać błąd NameError ze zmiennymi i funkcjami, które nie istnieją). Aby rozwiązać ten błąd, będziesz musiał wrócić do swojego kodu i dwukrotnie sprawdzić pisownię każdej zmiennej i nazwy funkcji. Jeśli próbujesz użyć zmiennej, która nie istnieje, będziesz chciał się upewnić, że odwołujesz się do niej poprawnie. Może brakować kropki, nawiasu lub innego znaku, który powoduje, że zmienna nie rozpoznaje nazwy.

AssertionError: Assertion failed

Błąd AssertionError jest zwykle spowodowany przez linię kodu, która została napisana w celu sprawdzenia poprawności warunku. Innymi słowy, sprawdza, czy coś jest prawdą, ale kończy się niepowodzeniem. Asercje są bardzo pomocne w debugowaniu kodu, ale mogą powodować ten błąd, jeśli są zaprogramowane nieprawidłowo. Zazwyczaj można znaleźć deklarację assert w pierwszych kilku liniach kodu, a interpreter wyświetli nieudaną asercję w czerwonym tekście. Aby rozwiązać błąd asercji, będziesz musiał wrócić i albo sprawdzić, czy warunek jest prawdziwy, albo całkowicie usunąć linię kodu.

ValueError: Błąd wartości

Błąd ValueError jest kolejnym typem błędu składni, ale dotyczy tylko niektórych typów danych. Interpreter wskaże typ błędu w komunikacie o błędzie. Aby rozwiązać błąd, będziesz musiał upewnić się, że dane, których próbujesz użyć, są poprawnego typu.

RuntimeError: Runtime error (błąd czasu pracy)

RuntimeError może wystąpić w prawie każdym programie, ale najczęściej występuje w Pythonie. Ten typ błędu jest zwykle spowodowany uzasadnionym błędem w kodzie, ale może prowadzić do innych błędów. Zazwyczaj można stwierdzić, kiedy wystąpił RuntimeError, ponieważ interpreter wyświetli błąd w postaci czerwonego tekstu. Niestety, komunikat o błędzie nie dostarcza wielu informacji, a wskazanie problemu może być trudne. Aby naprawić RuntimeError, będziesz musiał rozbić kod i zobaczyć, gdzie występuje problem. Powinieneś również sprawdzić swoje dane, aby upewnić się, że nie ma błędów ortograficznych lub problemów z formatowaniem.

Exceptions: Outdated Python, lub no match found for the pattern you supplied.

Python jest elastycznym językiem programowania, co jest zarówno plusem, jak i minusem. Ma zdolność dostosowywania się do różnych sytuacji i rozwiązywania wielu różnych problemów, ale ma też potencjał do zepsucia się. Aby rozwiązać błąd Exceptions, będziesz musiał wrócić do swojego kodu i zobaczyć, gdzie występuje błąd. Jeśli otrzymujesz ten komunikat o błędzie wraz z innym komunikatem o błędzie, będziesz musiał znaleźć te dwa błędy i rozwiązać je razem. Jeśli nie otrzymujesz żadnych innych komunikatów o błędach, to twój kod prawdopodobnie próbuje użyć przestarzałej wersji Pythona. Nie możesz po prostu zaktualizować wersji, ale możesz powiedzieć interpreterowi, aby używał innej wersji Pythona, dodając polecenie do swojego kodu.

ImportErrror: Import Error.

Błąd ImportError zazwyczaj pojawia się, gdy próbujesz zaimportować zmienną lub funkcję, która nie istnieje. Może być również spowodowany przez błąd składni lub pisowni, ale nie zdarza się to tak często. Zazwyczaj możesz powiedzieć, kiedy wystąpił ImportError, ponieważ interpreter wyświetli błąd w czerwonym tekście. Komunikat o błędzie zwykle dostarcza pomocnych informacji, w tym, w której linii występuje problem i na czym polega. Aby rozwiązać problem ImportError, musisz wrócić do swojego kodu i upewnić się, że zmienna lub funkcja, którą próbujesz zaimportować, rzeczywiście istnieje. Będziesz także chciał sprawdzić pisownię kodu, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów.

IndexErrror: Index Error.

Błąd IndexError wskazuje, że próbujesz uzyskać dostęp do zmiennej lub funkcji z nieprawidłową liczbą parametrów. Może to być spowodowane błędem literowym lub brakiem elementu w kodzie. Aby rozwiązać błąd IndexError, będziesz musiał wrócić do swojego kodu i dwukrotnie sprawdzić parametry funkcji lub wartości użyte w kodzie. Alternatywnie możesz spróbować dodać nowy parametr do funkcji, aby uwzględnić błąd.

E_WARNING

Błąd E_WARNING jest jednym z najrzadziej występujących błędów i tak naprawdę nie wskazuje na problem z Twoim kodem. Oznacza on jedynie, że interpreter daje Ci znać, że może zaistnieć sytuacja, w której zostanie rzucony wyjątek. Aby rozwiązać ten błąd, możesz go zignorować lub stworzyć kod, który zapobiegnie wystąpieniu błędu.

E_NOTICE

Błąd E_NOTICE to kolejny typ powiadomienia, który nie wskazuje na istotny problem z Twoim kodem. Po prostu daje ci znać, że istnieje potencjalny problem w przyszłości. Aby rozwiązać błąd E_NOTICE, możesz zignorować ostrzeżenie lub stworzyć kod, który zapobiegnie wystąpieniu błędu.

PODSUMOWANIE

Najlepszym sposobem na rozwiązanie każdego rodzaju błędu w kodowaniu lub oprogramowaniu jest rozbicie kodu i przeanalizowanie problemu. Jest to szczególnie prawdziwe przy próbie rozwiązania jednego z powyższych błędów, ale sprawdzi się w przypadku każdego napotkanego błędu. Po zidentyfikowaniu miejsca wystąpienia problemu, będziesz w stanie go poprawić i zacząć kodować ponownie w krótkim czasie.

Najnowsze

Pranie kanapy Warszawa

Cięcie laserem Warszawa

Pozycjonowanie stron Warszawa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore